Čunović Law je odvjetnički ured  sa sjedištem u centru Bad Homburga; 20 minuta sa autom od glavnog kolodvora Frankfurta odnosno 30 minuta sa autom od medjunarodne zraćne luke Frankfurt na Majni.

 

Savjetujemo i zastupamo naše   klijente u privatnim i poslovnim pravnim pitanjima na području cijele Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske. Glavno težište našeg poslovanja je njemačko-hrvatsko nasljedno pravo, trgovaćko, te pravo o nekretninama i pitanja oko  svake vrste potraživanja, te sklapanje svih vrsta ugovora.

 

S obzirom na sve veću usklađenost EU i prekograničnog činjeničnog stanja, osim Zakona i drugih nacionalnih presuda, zakonodavnih akata i odluka nadnacionalne organizacije poput EU-a, kao i međunarodno relevantnih državnih ugovora, treba uzeti u obzir i u praksi poznate mekane zakone takozvane „soft laws“.

Naša interdisciplinarna i međunarodna kooperativna mreža  se sastoji od specijaliziranih višejezičnih nositelja zanimanja za različite branše i pruža prilagođenu, fleksibilnu i učinkovitu uslugu strankama.

Kao član Radne zajednice međunarodnog gospodarskog prava u njemačkoj odvjetničkoj udruzi (DAV)  i kao diplomirani pravnik specijaliziran za međunarodno gospodarsko pravo, održavamo redovitu razmjenu s kolegama stručnjacima na nacionalnim i internacionalnim obrazovnim konferencijama.